Tin tức về VASS 70 năm
  • VASS-70 năm (1953-2023)
Lễ hoàn công công trình Tôn tạo Nhà bia kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Lễ hoàn công công trình Tôn tạo Nhà bia kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (05/11/2023)

Ngày 04/11/2023, tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ hoàn công công trình Tôn tạo Nhà kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học (Ban Nghiên cứu Sử- Địa- Văn), tiền thân của Viện Hàn lâm.
Lễ khởi công công trình Tôn tạo Nhà bia kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Lễ khởi công công trình Tôn tạo Nhà bia kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (23/09/2023)

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ khởi công công trình Tôn tạo Nhà bia kỷ niệm Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học (Ban Nghiên cứu Sử - Địa –Văn), tiền thân của Viện Hàn lâm.
Các tin đã đưa ngày: