Tin tức về VASS 70 năm
  • VASS-70 năm (1953-2023)
Hướng tới kỷ niệm 70 năm hình thành, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 70 năm hình thành, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (13/03/2023)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu loạt bài giới thiệu khái quát về sự hình thành, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong 70 năm qua.
Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023)

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023) (13/03/2023)

Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và họp Ban chỉ đạo bàn về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm.
Công diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013)

Công diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013) (20/11/2013)

Tối ngày 18 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đêm công diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013).
Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013)

Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013) (13/11/2013)

Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013).
Các tin đã đưa ngày: