Tin tức về VASS 70 năm
  • VASS-70 năm (1953-2023)
Hướng tới kỷ niệm 70 năm hình thành, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 70 năm hình thành, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (13/03/2023)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu loạt bài giới thiệu khái quát về sự hình thành, phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong 70 năm qua.
Công diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013)

Công diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013) (20/11/2013)

Tối ngày 18 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Đêm công diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013).
Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013)

Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013) (13/11/2013)

Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2013, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 -2/12/ 2013).
Các tin đã đưa ngày: