Ban hành Logo 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • VASS-70 năm (1953-2023)

Ban hành Logo 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

30/05/2023

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953- 02/12/2023), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) ban hành Logo kỷ niệm 70 năm. Logo chính thức được sử dụng trong các sự kiện liên quan đến hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm cũng như trong các chương trình, sự kiện được tổ chức tại các đơn vị.

Logo 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Các cá nhân, đơn vị có thể tải logo tại file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: