Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023)
  • VASS-70 năm (1953-2023)

Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023)

02/12/2023

Ngày 02/12/2023, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (02/12/1953-02/12/2023). Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm tại Lễ Kỷ niệm.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VIện Hần lâm trình bày Diễn văn tại buổi Lễ Kỷ niệm

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; đồng chí Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào; các ngài đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, khách quý!

Hôm nay, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (ngày 02/12/1953 – ngày 02/12/2023). Đây là dịp để viên chức, người lao động Viện Hàn lâm ôn lại lịch sử vẻ vang 70 năm phấn đấu, trưởng thành; tri ân các thế hệ cha anh đi trước; giáo dục truyền thống cho thế hệ hiện tại và xác định hướng đi cho tương lai.

Ngay từ đầu năm, Viện Hàn lâm và các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm. Hàng loạt hội thảo khoa học trong nước, quốc tế được tổ chức. Nhiều công trình khoa học của các thế hệ nhà khoa học của Viện Hàn lâm đã được xuất bản, tái bản. Các hoạt động thể thao, văn nghệ sôi động, thu hút sự tham gia của đông đảo viên chức, người lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong từng cơ quan, đơn vị. Nhiều hoạt động “về nguồn”, tri ân, đền ơn đáp nghĩa cũng đã được tổ chức đã gắn kết các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm. Tham gia các hoạt động, tôi cảm nhận rõ thế hệ cán bộ hiện nay rất tự hào với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm; biết ơn trước những đóng góp của các lớp cha, anh đi trước và quyết tâm tiếp nối truyền thống, xây dựng Viện Hàn lâm phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội lớn, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất đến đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; bạn bè quốc tế, các đối tác của Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí đại diện cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kỳ; các quý vị đại biểu, khách quý đã dành thời gian quý báu của mình tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể này.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo,

Thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí!

Cách đây 70 năm, cũng vào ngày này - ngày 02/12/1953, Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học (tổ chức tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay) được thành lập theo Quyết nghị số 34 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Đây là tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trực thuộc Trung ương Đảng.

Trong lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tên gọi và cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của công cuộc kháng chiến cứu quốc, giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình Đổi mới đất nước. Từ tên gọi khi mới thành lập là Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học, trải qua nhiều lần đổi tên thành Ban Nghiên cứu Văn học - Lịch sử - Địa lý (năm 1954); Ban Khoa học xã hội (năm 1959); Viện Khoa học xã hội (năm 1965); Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (năm 1967); Viện Khoa học xã hội Việt Nam (năm 1990); Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (năm 1993); Viện Khoa học xã hội Việt Nam (năm 2004), đến năm 2012 được đổi tên thành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Việc đổi tên thành Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam không phải là lần đổi tên thông thường, mà là kết quả của quá trình phấn đấu gian khổ, bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm cho đất nước, thể hiện sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Viện Hàn lâm, đồng thời trao cho Viện Hàn lâm vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật như sau:

Thứ nhất, chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng, tăng cường; cơ cấu tổ chức được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lớn mạnh vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.

Từ nhiệm vụ được giao trong ngày đầu thành lập là sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn những tài liệu về lịch sử, địa lý và văn hóa Việt Nam; nghiên cứu và giới thiệu lịch sử, địa lý và văn học các nước bạn, đến nay Viện Hàn lâm có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội với 14 nhóm nhiệm vụ lớn, bao phủ các lĩnh vực của khoa học xã hội và nhân văn.

Từ ba tổ nghiên cứu văn học, lịch sử, địa lý, đến nay Viện Hàn lâm đã phát triển thành 42 đơn vị, trong đó có 32 đơn vị nghiên cứu, 01 đơn vị đào tạo; 31 tạp chí khoa học, trong đó có 12 tạp chí được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh và 01 Tạp chí điện tử. Từ 14 cán bộ, nhân viên buổi đầu thành lập, đến nay Viện Hàn lâm có 1.638 cán bộ, trong đó có 444 cán bộ có trình độ tiến sỹ, học hàm PGS, GS. Năm 2023 đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện sẽ được bổ sung thêm 7 phó giáo sư.

Thứ hai, Viện Hàn lâm đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lịch sử, triết học, khảo cổ học, xã hội học, pháp luật, văn hóa, con người, tâm lý học, văn học, ngôn ngữ, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, khu vực và quốc tế, phát triển bền vững,… với hàng ngàn chương trình, đề án, đề tài các cấp được nghiệm thu thành công; hơn 7 ngàn đầu sách đã xuất bản, hàng vạn bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Đặc biệt, có 21 nhà khoa học của Viện Hàn lâm có công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 28 nhà khoa học có công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Nhà nước - là những giải thưởng quan trọng nhất về khoa học công nghệ của đất nước. Các kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng trong phát triển các lĩnh vực của khoa học xã hội và nhân văn.

Thứ ba, hoạt động nghiên cứu để cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển của Viện Hàn lâm cũng đạt nhiều thành tựu. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp nhiều luận cứ có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; cung cấp những luận cứ khoa học cho đường lối đổi mới toàn diện đất nước dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần vào sự hình thành những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh đạo của Đảng; về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Các nghiên cứu về chính trị, pháp luật, xã hội, môi trường, về cục diện thế giới, về toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,… đều có những bước đi tiên phong, kết quả nổi bật, đóng góp thiết thực, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã tích cực tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo văn kiện các kỳ Đại hội Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng; bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước; xây dựng các Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhiều Chiến lược quan trọng khác; tham gia vào quá trình tổng kết 20 năm, 30 năm, 40 năm đổi mới đất nước theo định hướng XHCN.

Thứ tư, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn có nhiều đóng góp cho đất nước. Nhiều viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm là nơi đào tạo sau đại học đầu tiên của đất nước trong các chuyên ngành của khoa học xã hội và nhân văn. Nhiều cán bộ khoa học, cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng ở các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm và sau này là Học viện Khoa học xã hội đã trở thành những nhà khoa học lớn; những nhà quản lý giỏi, giữ trọng trách trong các cơ quan nghiên cứu và bộ máy nhà nước.

Thứ năm, Viện Hàn lâm đã phát triển quan hệ hợp tác nghiên cứu, tư vấn, tổ chức diễn đàn với nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; quan hệ hợp tác khoa học, trao đổi học thuật và đào tạo nhân lực với hàng trăm các tổ chức, quỹ khoa học uy tín, trường đại học lớn trên thế giới. Nhiều diễn đàn, hội thảo quốc tế do Viện Hàn lâm phối hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức trong những năm qua đã tạo được tiếng vang, sức lan tỏa về khoa học trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Có thể khẳng định trong 70 năm qua, Viện Hàn lâm đã xây dựng được tiềm lực nghiên cứu khoa học lớn mạnh, tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, có vị thế vững chắc và đạt nhiều thành tựu khoa học, góp phần đặt nền móng và thúc đẩy sự phát triển nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn của nước nhà, đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự nghiệp Đổi mới toàn diện đất nước.

Với những đóng góp và cống hiến khoa học to lớn đó, Viện Hàn lâm và nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng; có đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Chúng tôi luôn trân trọng và khắc ghi những công lao to lớn, những giá trị quý báu được các thế hệ đi trước trao truyền để xây dựng nền tảng vững chắc cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay. Trong ngày Lễ kỷ niệm này, chúng ta vô cùng xúc động tưởng nhớ đến những người đã khuất, trong đó có người đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Sự trưởng thành và lớn mạnh của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày hôm nay chính là sự tri ân đối với họ.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương; cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của Nhân dân cả nước, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế để Viện Hàn lâm có được vị thế và bề dày thành tích như ngày nay.  

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động của Viện Hàn lâm còn bộc lộ những khó khăn, vướng mắc và một số hạn chế nhất định. Sản phẩm nghiên cứu tuy nhiều về số lượng, nhưng thời gian gần đây còn ít những công trình lớn, với những phát hiện mới, mang tính đột phá để luận giải sâu sắc, thấu đáo, tổng thể và toàn diện các vấn đề then chốt, các vấn đề mới, phức tạp trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhất là các vấn đề then chốt trong quá trình Đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững, bao trùm, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra.

Hoạt động nghiên cứu phục vụ tư vấn chính sách có lúc còn chưa kịp thời phát hiện vấn đề, chưa bám thật sát vào thực tiễn sinh động của đất nước… để cung cấp luận chứng khoa học cho Đảng, Nhà nước có những quyết sách giải quyết kịp thời những khó khăn, thách thức, cản trở sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Hoạt động đào tạo sau đại học thời gian gần đây còn nhiều lúng túng, vướng mắc.

Đội ngũ các nhà khoa học ngày càng mỏng, đặc biệt là thiếu các chuyên gia đầu ngành có khả năng định hướng, dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu lớn, mới, phức tạp về khoa học; sự hẫng hụt thế hệ cán bộ, cả cán bộ nghiên cứu khoa học, cả cán bộ quản lý đã thấy rõ. Việc phối hợp công tác giữa các đơn vị của Viện Hàn lâm với nhau và giữa Viện Hàn lâm, các đơn vị của Viện Hàn lâm với các cơ quan, tổ chức hữu quan còn chưa thực sự chủ động, tích cực và hiệu quả.   

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo,

Thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí!

Giai đoạn phát triển mới của Đất nước đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới quan trọng, nặng nề hơn cho nền khoa học, công nghệ nói chung và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ đột phá trong chiến lược phát triển của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới”. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 xác định nhiệm vụ: phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ. Mới đây, Nghị quyết số 45 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới đã xác định chủ trương tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và nguồn lực để phát triển hai Đại học Quốc gia và hai Viện Hàn lâm Khoa học thành các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến và giao nhiệm vụ cho Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng các Đề án tăng cường năng lực cho hai Đại học Quốc gia và hai Viện Hàn lâm Khoa học.

Trong giai đoạn phát triển mới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát là: Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; là cơ quan nghiên cứu lý luận và tham mưu chiến lược, tư vấn chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, cung cấp luận cứ khoa học quan trọng cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước.

Với mục tiêu tổng quát nêu trên, Viện Hàn lâm xác định một số mục tiêu cụ thể như sau:

(1) Tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học cơ bản, với các chương trình, đề án nghiên cứu lớn, quan trọng; tạo chuyển biến mạnh trong chất lượng các sản phẩm khoa học như các đề tài, dự án nghiên cứu, các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, các ấn phẩm, tạp chí chuyên ngành, từng bước tiệm cận và tiến tới đạt chuẩn mực quốc tế;

(2) Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cho Đảng và Nhà nước; thực hiện các khảo sát chuyên sâu, công bố các báo cáo nghiên cứu có giá trị khoa học lớn, các đánh giá, dự báo tình hình có giá trị thực tiễn và định hướng chính sách cao; tích cực tham gia tổng kết quá trình Đổi mới của đất nước, chuẩn bị văn kiện cho các kỳ Đại hội Đảng; nghiên cứu các lý thuyết, mô hình, kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới, góp phần giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn đặt ra trong quá trình Đổi mới; cung cấp luận cứ cho việc xây dựng chiến lược, lộ trình, bước đi cho Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045;

(3) Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học để phát huy thế mạnh của Viện Hàn lâm trong nghiên cứu khoa học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực khoa  học xã hội và nhân văn chất lượng cao cho Viện Hàn lâm và cả nước.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Viện Hàn lâm sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục sắp xếp hệ thống tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức công việc theo hướng hiện đại, đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phối hợp công tác chặt chẽ, nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm, thuộc thế mạnh của Viện Hàn lâm, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển phổ quát trên thế giới.  

Hai là, ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực với định hướng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, phương pháp nghiên cứu tiên tiến, từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành có khả năng định hướng, dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu lớn, mới, phức tạp về khoa học; quan tâm, tạo điều kiện phát triển các nhà khoa học trẻ để xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý kế cận. Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu đi tu nghiệp, đào tạo, trao đổi học thuật tại các trung tâm khoa học danh tiếng trên thế giới; thu hút chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và trong nước có uy tín tham gia mạng lưới cộng tác viên của Viện Hàn lâm. Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh đa ngành và liên ngành có năng lực phân tích và dự báo, khả năng tư vấn chính sách và hội nhập quốc tế cao để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, các báo cáo tư vấn chính sách. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên cơ sở lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo cơ hội phát triển những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, năng lực lãnh đạo, có tầm nhìn, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, khả năng tập hợp quần chúng và xử lý các mối quan hệ công tác.

Ba là, tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, nghĩa tình, môi trường học thuật liêm chính, tôn trọng tự do học thuật; đánh giá khách quan, công bằng để ghi nhận, tôn vinh, tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ có năng lực và có nhiều đóng góp. Xây dựng, tổ chức các diễn đàn khoa học thường niên và theo chủ đề; tiếp tục sắp xếp hệ thống các tạp chí khoa học để trao đổi học thuật, ươm trồng, phát triển các ý tưởng khoa học mới; tích cực tham gia tổ chức các diễn đàn khoa học chuyên nghiệp để tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách, pháp luật và một số dự án phát triển kinh tế, xã hội lớn theo nhiệm vụ được phân công hoặc theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức hữu quan. Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm.  

Bốn là, tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo của nước ngoài, các thiết chế quốc tế; tăng cường quan hệ hợp tác trong nghiên cứu khoa học với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương.

Năm là, tập trung đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý nội bộ và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu; kết nối, chia sẻ dữ liệu, kết quả nghiên cứu, hình thành hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo,

Thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí!

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp công tác chặt chẽ của các cơ quan hữu quan, các đối tác trong nước và nước ngoài, với hướng đi rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp phù hợp, quyết tâm thực hiện cao, tôi tin tưởng rằng tập thể viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành; phát huy thành tựu, kinh nghiệm, vị thế, bản sắc của Viện Hàn lâm; nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới để phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuối cùng, một lần nữa, tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kính chúc đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị, hành chính Quốc gia Lào, đồng chí Chủ tịch Viện Khoa học Kinh tế và xã hội Lào, các ngài đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế; các cơ quan, các viện nghiên cứu và trường đại học, các đối tác; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí, các vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin đã đưa ngày: