Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023)
  • VASS-70 năm (1953-2023)

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023)

13/03/2023

Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và họp Ban chỉ đạo bàn về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm.

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo</br> tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm

Chủ trì buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cho biết, Viện Hàn lâm có tiền thân là Ban Nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học được thành lập trên đất Tân Trào lịch sử thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 34/NQ/TW ngày 02/12/1953 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Năm nay tròn 70 năm thành lập Viện Hàn lâm, đây là dấu mốc lịch sử, là dấu ấn của bước đường phát triển của Viện Hàn lâm. Lễ kỷ niệm được tổ chức vào thời điểm Viện Hàn lâm vừa có những kiện toàn về mặt Đảng và Chính quyền, đã vượt qua sóng gió và đang từng bước ổn định. Phó chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh, Đảng Bộ và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm đang cố gắng từng bước đưa Viện Hàn lâm ổn định, củng cố và phát triển, vì vậy, các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm cần phải được tổ chức một cách nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm và thiết thực. Xuất phát từ yêu cầu đó, Chủ tịch Viện Hàn lâm ban hành kế hoạch triển khai những hoạt động sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tập thể các viện nghiên cứu chuyên ngành, các cơ quan tham mưu bộ phận nghiên cứu, bộ phận giúp việc. Việc tổ chức các hoạt động khoa học, hoạt động phong trào của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm cần gắn với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm. Đây là trách nhiệm chung của tất cả các đơn vị và cá nhân cùng đồng lòng, nhất trí thực hiện. Qua buổi họp Ban chỉ đạo ngày hôm nay, mong muốn tất cả các đại biểu cùng đóng góp và bổ sung ý kiến chi tiết để triển khai kế hoạch một cách thiết thực và hiệu quả.

ThS. Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo </br>tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm

Tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo, ThS. Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định số 213/QĐ-KHXH ngày 08/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam của Chủ tịch Viện Hàn lâm. Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên trong đó: TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm làm Trưởng ban; ThS. Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ làm Phó Trưởng ban thường trực; TS. Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm làm Phó Trưởng ban, cùng đại diện một số lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc là thành viên. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Viện chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm.

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm

Thảo luận về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm, các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí với Kế hoạch đề ra. Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Viện Hàn lâm về truyền thống và những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm. Tôn vinh những giá trị, đóng góp của Viện Hàn lâm cũng các cá nhân đã, đang công tác tại Viện Hàn lâm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn của nước nhà nói riêng… Đặc biệt qua các hoạt động này góp phần đổi mới, nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát động và tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. Góp ý chi tiết hơn cho Kế hoạch, một số ý kiến cho rằng Kế hoạch cần phải đề cập cụ thể hơn nữa về hạng mục kinh phí tổ chức, đơn vị chủ trì và cá nhân trực tiếp tham gia; nên bổ sung thêm vào kế hoạch hoạt động tổ chức triển lãm sách, giới thiệu các công trình nghiên cứu và trưng bày tư liệu ảnh liên quan; cách thức triển khai việc xuất bản ấn phẩm tôn vinh các nhà khoa học có nhiều đóng góp trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Viện Hàn lâm; thiết kế bộ nhận diện kỷ niệm 70 năm; tổ chức đêm Tôn vinh…

Toàn cảnh buổi Họp Ban chỉ đạo

Kết luận buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Thanh cảm ơn các ý kiến đóng góp hết sức thiết thực của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức  - Cán bộ tham mưu thành lập các Ban (Ban Biên tập, Ban Tuyên truyền và Ban Lễ tân) nhằm phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo khẩn trưởng thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong toàn Viện Hàn lâm./.

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: