Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023)
  • VASS-70 năm (1953-2023)

Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2023)

21/11/2023

Chi tiết Quyết định kèm Kế hoạch, xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: