Thư chúc mừng của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập
  • VASS-70 năm (1953-2023)

Thư chúc mừng của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

28/11/2023

Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm xin gửi toàn văn thư chúc mừng của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

 

Các tin đã đưa ngày: