Băng video 60 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 – 2/12/2013)
  • VASS-70 năm (1953-2023)

Băng video 60 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 – 2/12/2013)

01/12/2013

Xem video 60 năm tại đây

+ Video 1

+ Video 2

Các tin đã đưa ngày: