Băng video 60 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 – 2/12/2013)
  • Vass 60 năm

Băng video 60 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2/12/1953 – 2/12/2013)

01/12/2013

Xem video 60 năm tại đây

+ Video 1

+ Video 2

Các tin đã đưa ngày: