Theo Báo cáo Điều tra Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS), vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần là những người có ít nhất một nửa các triệu chứng cần để xác định một rối loạn tâm thần nhất định nhưng không nhất thiết phải hội tụ đủ tất cả các tiêu chí cần để chẩn đoán một rối loạn tâm thần. Vị thành niên bị rối loạn tâm thần là những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chẩn đoán về một rối loạn tâm thần.

Báo cáo cho biết, trong 12 tháng qua, một phần năm số trẻ vị thành niên Việt Nam (21,7%) có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong đó một phần ba mươi đáp ứng các tiêu chí đối với một rối loạn tâm thần (3,3%). Lo lắng là vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất (18,6%), tiếp theo là trầm cảm (4,3%).

Trong 12 tháng qua, chỉ 8,4% vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi.

Xét tổng thể, chỉ 6,5% vị thành niên đã tiếp cận các dịch vụ này trong 12 tháng qua và hơn một nửa (50,8%) chỉ tiếp cận một lần. Chỉ 5,1% cha mẹ xác định rằng vị thành niên của họ cần được giúp đỡ đối với các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua, mặc dù 21,7% thanh thiếu niên đã gặp phải vấn đề sức khỏe tâm thần trong cùng thời kỳ.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của vị thành niên, với 7,7% vị thành niên cho biết họ thường gặp ít nhất một vấn đề về cảm xúc hoặc hành vi nhiều hơn bình thường trong thời gian đại dịch COVID-19.

Cũng theo Báo cáo, chỉ một số ít vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần được hưởng dịch vụ (8,4%). Để hỗ trợ vị thành niên, điều quan trọng là việc tầm soát sức khỏe tâm thần phải được lồng ghép vào các dịch vụ y tế đa khoa hiện có, đồng thời cung cấp giáo dục và đào tạo về sức khỏe tâm thần và lộ trình chuyển tuyến cho các bác sĩ đa khoa./.

Tin: Mỹ Anh (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Ảnh: Thu Trang