Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

22/07/2023

Sáng ngày 21/7/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Tiến Dũng, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Viện Hàn lâm; Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm. Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tham dự với hình thức trực tuyến.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, TS. Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm đã trình bày khái quát Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Hàn lâm. Theo đó, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của cả nhiệm kỳ (2020-2025). Những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và chưa từng có tiền lệ của tình hình thế giới, khu vực đã tác động xấu, ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế nước ta. Bên cạnh bối cảnh chung của đất nước, Viện Hàn lâm cũng gặp nhiều khó khăn riêng, khi vừa phải khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được các cơ quan có thẩm quyền kết luận từ năm 2022, vừa phải duy trì hoạt động bình thường và triển khai nhiều nhiệm vụ mới. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2023 Viện Hàn lâm đã xác định rõ nhiệm vụ và định hướng công tác lớn, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2023, Viện Hàn lâm hướng tới:

Thứ nhất, tiếp tục xử lý, khắc phục triệt để những sai phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước chỉ ra. Nhanh chóng xử lý các trường hợp viên chức quản lý cấp vụ/ viện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sai quy định theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tăng cường xây dựng môi trường công tác, môi trường học thuật lành mạnh, liêm chính, để động viên, phát huy năng lực, trí tuệ của từng cá nhân, tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý của Viện Hàn lâm; tiếnhành rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo Nghị định 108/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tạp chí của Viện Hàn lâm và các đơn vị nghiên cứu.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phục vụ công tác tư vấn chính sách; chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới, gắn với các vấn đề thời sự của đất nước cũng như những động thái, xu thế biến đổi của tình hình thế giới và khu vực nhằm kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để triển khai các đề án trọng điểm cấp Nhà nước, các đề tài trọng điểm cấp bộ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thứ tư, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học; đảm bảo tiến độ triển khai của các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là “Dự án cải tạo, nâng cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội”. Tích cực thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động chào mừng tiến tới Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

TS. Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm trình bày Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm tại Hội nghị

Hội nghị lắng nghe Báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam do ThS. Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức- Cán bộ Viện Hàn lâm trình bày.

Hội nghị cũng đã nhận được 15 lượt ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu tham dự. Các đại biểu nhất trí cao với nội dung và những phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Hàn lâm đã nêu trong báo cáo Sơ kết. Đồng thời nêu bật một số góp ý liên quan cần bổ sung, chỉnh sửa và quan tâm xoay quanh 03 chức năng chính của Viện Hàn lâm, đó là nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo. Theo đó, các đại biểu nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2023, Viện Hàn lâm cần xây dựng kế hoạch công tác cụ thể; Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng; rà soát các qui chế, nội dung ban hành sát với cơ sở pháp lý và thực tiễn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần sát sao, công khai, minh bạch đưa ra các phương án hiệu quả; công tác tổ chức – cán bộ, tuyển dụng, qui trình bổ nhiệm, cơ cấu vị trí việc làm, sát nhập các đơn vị, cơ cấu phòng phải bám sát qui định và phù hợp với thực tiễn; cần hoàn thiện qui chế quản lý khoa học, vấn đề phân bổ kinh phí; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong bối cảnh kỷ nguyên số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến phát biểu của các đại biểu, TS. Phan Chí Hiếu trân trọng cảm ơn những ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Đồng thời, Chủ tịch đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng như những kết quả Viện Hàn lâm đã đạt được  trong 6 tháng đầu năm 2023 vừa qua. Chủ tịch cũng đánh giá cao ý kiến của các đại biểu đã nêu ra những kiến nghị có giá trị tham khảo cao.

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại, Chủ tịch Phan Chí Hiếu mong muốn:

Thứ nhất, các đơn vị trực thuộc cần nghiên cứu các qui định về tài chính, quản lý khoa học, công tác cán bộ để từng bước tháo gỡ những khó khăn, xây dựng qui chế mới theo đúng qui định của pháp luật và đảm bảo tính thực tiễn cao.

Thứ hai, cần xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức- cán bộ theo Nghị định 108 (tuyển dụng, đề án vị trí việc làm, kiện toàn lãnh đạo nhằm phục vụ lợi ích chung). Đặc biệt là nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm quan trọng của người đứng đầu trong việc quản lý sát sao các hoạt động, công tác tại đơn vị; chú trọng đào tạo các đội ngũ, cán bộ nhằm khắc phục tình trạng hẫng hụt giữa các thế hệ cán bộ, thế hệ lãnh đạo cũng như nâng cao năng lực chuyên môn của các nhà khoa học Viện Hàn lâm.

Thứ ba, cần giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong các dự án, đề án Óc eo, Bách khoa toàn thư Việt Nam; từng bước nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn chính sách và tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cần tăng trường, đẩy mạnh công tác truyền thông, định hướng truyền thông hơn nữa trong thời gian tới…

Toàn cảnh Hội nghị

Với truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang, Chủ tịch Phan Chí Hiếu kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm từng bước vượt qua, khắc phục khó khăn, hạn chế, nỗ lực hơn nữa để góp sức xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm trong giai đoạn tiếp theo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: