Hội thảo xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội thảo xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09/06/2018

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), thực hiện Kế hoạch số 774-KH/ĐU ngày 21/3/2018 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, sáng ngày 08/6/2018, tại Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Tham dự và chủ trì Hội  thảo có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch - PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy,Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm. Tới dự hội thảo  có đồng chí Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.Về phía Viện Hàn lâm có đông đảo các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm và đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

Mục tiêu của Hội thảo hướng tới làm rõ hơn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên Viện Hàn lâmđồng thời sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và các vị khách quý đến tham dự hội thảo; đồng thời đánh giá cao những hoạt động của Đảng ủy Viện Hàn lâm trong thời gian qua về việc đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả  Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc thù của cơ quan Viện Hàn lâm. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn khẳng định, việc tổ chức hội thảo chuyên đề nêu trên là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng để các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, cán bộ, đảng viên của Viện Hàn lâm chia sẻ những nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những kinh nghiệm trong việc vận dụng, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, đảng viên tại đơn vị, góp phần giúp cho Đảng ủy Viện Hàn lâm tham khảo, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của Viện Hàn lâm phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo   <br>Toàn cảnh Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS. Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và nội dung sâu sắc của hội thảo mang tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu toàn diện nội dung, ý nghĩa của chủ đề học tập chuyên đề năm 2018, GS.TS Đặng Nguyên Anh đề nghị hội thảo  tập trung làm rõ các nội dung sau đây:

Thứ nhất, tìm hiểu một cách hệ thống, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Thứ hai, từ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay và bài học có giá trị thực tiễn, phát hiện những việc đã làm được và chưa làm được của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo trong việc “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở cơ quan, đơn vị trong Viện Hàn lâm và Tỉnh ủy Hòa Bình.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp để rèn luyện và xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của các cán bộ, đảng viên ở Viện Hàn lâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình trình bày tham luận tại Hội thảo   <br>Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo đã nhận được 48 tham luận từ các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, các tổ chức đoàn thể của Viện Hàn lâm và tỉnh ủy Hòa Bình. Từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, bám sát chủ đề Hội thảo, các báo cáo tham luận đã tập trung vào các vấn đề chính như: Nghiên cứu khái niệm cơ bản về phong cách, tác phong đặc biệt là phong cách làm việc, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; ưu điểm, nhược điểm và tồn tại trong phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm  xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo vừa có đức, vừa có tài trong một tập thể đồng thuận và đoàn kết ở Viện Hàn lâm. Những mô hình tiêu biểu và điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Hòa Bình.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe và nhất trí cao với tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao đổi, chia sẻ một số ý kiến trong quá trình triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn Tỉnh, những bài học kinh nghiệm và cách làm hay. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ. Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tỉnh Hòa Bình đã xác định và tập trung vào một số nội dung trọng tâm: (1) đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội; (2) xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận sôi nổi tại diễn đàn,  các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất cao về sự cần thiết phải rèn luyện, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên ở Viện Hàn lâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ, cơ quan, đơn vị Viện Hàn lâm ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển. 

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: